سایت رسمی تریبون چپ

آذر مدرسی

مطالب مرتبط

تاریخ نویسی یک کهنه مسلمان
آذر مدرسی

تاریخ نویسی یک کهنه مسلمان

درحاشیه دستنوشته های “داستان یک زندگی” از مینا احدی مقدمه: چند سالی است خاطره، پاورقی و داستان نویسی از طرف طیفی از فعالین سیاسی رواج

دیالکتیک چیست؟

حتی برای کسانی که خود را به روش شناسی مارکسیسم وفادار می‌دانند، دیالکتیک رازآمیز و مبهم به نظر می‌رسد. برای برخی از مارکسیست‌ها، دیالکتیک یک

جنگ داخلی در آمریکا و رهایی ایرلند

حسن مرتضوی پس از كشف آمریكا در سال 1492 موج مهاجرت‌ اروپایی‌ها به آمریكا آغاز شد، از جمله مهاجران بریتانیایی كه در نقاط مختلفی در

اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟

ايده شادى بخش استفاده از جشن و تعطيلى بعنوان ابزارى براى به کرسى نشاندن خواست هشت ساعت کار در روز اولين بار در استراليا متولد

مارکس و خودکشی

کارل مارکس با ویرایش و مقدمه های اریک ا.پلو  و کوین آندرسون ترجمه:حسن مرتضویی   دانلود