خانه : اسد گلچینی

اسد گلچینی

مارکسیست، فعال سیاسی

جمهوری اسلامی، آمریکا، اپوزیسیون و جنبش توده ای

جمهوری اسلامی، آمریکا، اپوزیسیون و جنبش توده ای

جمهوی اسلامی در سطح وسیعی از طرف مردم زیر سوال رفته است و این با دوره های گذشته رابطه مردم با این رژیم متفاوت است. باز هم مساله سقوط و به زیر کشیدن این لکه نه چسپ و سرطانی به جامعه ایران از هر لحاظ به امری عمومی تبدیل شده است. شاید این مساله تازگی ندارد،آنچه تازگی دارد رادیکال شدن …

ادامه

جنبش مجمع عمومی سنگ بنای تشکلهای توده ای کارگران

جنبش مجمع عمومی سنگ بنای تشکلهای توده ای کارگران

مقاله ای دیگر در باره جنبش مجمع عمومی از خرداد 1391، که بدون تغییر باز تکثیر میشود. مقدمه: جنبش کارگری در ایران نیازمند تحولی است که با اتکا به خود و گروه ها و سازمانهای فعال در آن قادر به دفاع از خود شود. طبقه کارگر به این تحول نیازمند است تا همچنین بتواند ملزومات رودررویی همه جانبه با سرمایه …

ادامه

کمونیست ها، تشکل های توده ای و سازماندهی جنبش مجمع عمومی

کمونیست ها، تشکل های توده ای و سازماندهی جنبش مجمع عمومی

باز تکثیر مقاله ای مفید برای رفقای کارگر در باره مجمع عمومی که در سال1392 منتشر شد و عینا در زیر میاید. طبقه کارگر بدون دست یابی به تشکل های توده ای خود امکان تبدیل شدن به یک جنبش پایدار و همچنین امکان تبدیل شدن به یک جنبش قابل اتکا برای پیشبرد مبارزه و مطالبات خود را ندارد. جنبش کارگری …

ادامه

آنجا که شفقها می‌آرامند.:
اسد گلچینی، مختصری از زندگینامه کمونیستی خستگی ناپذیر

عذرا آدمی (آباجی) ۵۵ ساله بود وقتی که مبارزه سیاسی را بعنوان یک کمونیست شروع کرد. وی حدود ۴۰ سال بعنوان عضو در تشکیلات و احزاب کمونیستی ایران فعالیت های مختلف و پیگیرانه ای داشت. خود وی اینگونه شروع زندگی اش را باز گو کرده است. در فروردین سال ۱۳۰۳ مصادف با ۲۰ مارس ۱۹۲۴ در شهر سنندج متولد شدم. …

ادامه