امین قضائی

نویسنده، بژوهشگر، فعال سیاسی

چگونه فلسفه طبیعی یونان باستان را بفهمیم؟

به شما در کتب مربوط به تاریخ فلسفه یا دیگر کتب دانشگاهی در آکادمی درباره یونان باستان چه می گویند؟ از فیلسوفان مختلف مانند راسل و هایدگر درباره فلسفه پیشاسقراطی چه می شنوید؟ کلیشه پذیرفته شده این است که پیشاسقراطیان، عمدتا فیلسوفان طبیعی (یعنی فقط طبیعت را مطالعه می کردند) بودند که هرکدام به دنبال جوهر یا اصل و منشایی …

ادامه

ترانه های كارگری

اين كتاب الكترونيكي شامل برگزيده اي از ترانه هاي طبقه ي كارگر طي يك قرن مبارزه است. مضمون اين ترانه ها رنج و مبارزه ، عشق به آزادي و دعوت به اتحاد ، همگي فرياد يك طبقه است و نه چيزي كه بتواند از تجارب فردي و احساسات رقيق يك هنرمند بورژوا نشات گيرد. طبقه ي كارگر مي بايست با هنر و آگاهي …

ادامه

تاریخ بدون قهرمان

تفکر عامه در پی استخراج یک داستان جذاب از تاریخ است و به دنبال قهرمان می گردد. وجود قهرمان برای ایجاد یک داستان جذاب لازم است. اما واقعیت این است که تاریخ هیچ قهرمانی ندارد. اگر ارسطو می گوید همه چیز را همگان می دانند، درباره تاریخ نیز می توان گفت که پیشرفت را همگان پیش می برند. بنابراین فکر …

ادامه

نجات محتوای کمونیسم از «کمونیسم»

خیلی از مردم میان سوسیالیسم، آنارشیسم، سوسیال دموکراسی، لنینیسم، استالینیسم، مائوئیسم، تروتسکیسم، کمونیسم روسی، ارتودوکوس، نئومارکسیسم و غیره سرگردان هستند و دقیقا معلوم نیست وقتی کسی خود را به یکی از این عناوین متصل می کند، منظورش چیست. این به خاطر این است که در پشت این کلمات و ایسم ها تاریخی وجود دارد و هر یک انبوهی از سنت …

ادامه

بازاندیشی سوسیالیسم بعد از تجربه شوروی

این مقاله یک نگاه اجمالی به ساختار سیاسی و اقتصادی شوروی (به خصوص از 1928 تا قبل از جنگ جهانی دوم) می اندازد. در سال 1936، استالین در پیش نویسی بر قانون اساسی شوروی، رسما اعلام کرد که «اکنون پیروزی کامل سیستم سوسیالیستی در تمامی حیطه ها یک واقعیت است. این به چه معناست؟ این به معنای لغو استثمار انسان …

ادامه

خاستگاه شرارت

خاستگاه و منشا شرارت بشر چیست؟ این یک پرسش بسیار کلی است و باید تدقیق شود. برای درک منشا شرارت، ما نیازمند یک پژوهش فلسفی هستیم. این مقاله یک تمرین فلسفی برای ماست تا بتوانیم، موضوع مشخصی مانند شرارت را به درستی مورد تفحص فلسفی قرار دهیم. اولین وظیفه ما این است که مفهوم «شر» (evil) را بررسی کنیم و …

ادامه

نقشه طبقات:
پرولتاریا رعیت یا برده آزاد شده نیست، رعیت و برده داوطلب است.

سوال اصلی این مقاله این است که سرمایه داری چگونه طبقات را از چشم مردم پنهان می‌ کند. بسیاری از طبقات کارگر خود را طبقه متوسط می‌خوانند تنها به این دلیل که نسبت به برخی دیگر از هم طبقه‌ای‌های خود سطح درآمد بالاتر یا رفاه بیشتری احساس می‌کنند. حتی انتقادی ترین جامعه شناسان جامعه را به شکل یک هرم می‌بینند …

ادامه

چارتیسم

مقدمه­‌ی مترجم: چارتیسم اولین ظهور سیاسی و صنفی طبقه­‌ی کارگر در انگلستان صنعتی در اوایل قرن نوزدهم بود. طبقه­‌ی کارگر برای اولین خود را به عنوان یک طبقه می­شناسد و از طریق نمایندگان خود و حق رای همگانی، تلاش می­کند در بافت سیاسی جامعه سهمی ایفا کند. اما علی­رغم بازشناسی هویت این طبقه برای خویش، جنبش چارتیسم نشان می­دهد که …

ادامه

اسطوره شناسی ختنه

ختنه­‌ی دختران مستقیما انتقام از کلیتوریس و میل جنسی مستقل زنانه است و به هر قیمتی که شده باید جلوی این عمل وحشیانه را گرفت، عملی که می­تواند منجر به آسیب و مرگ کودکان شود. اما با این همه حتی برای جسورترین مبارزان با جهل و خرافه این سئوال پیش نمی­آید که اصلا خود پسران برای چه ختنه می­شوند. گویا …

ادامه