آدام شاتز

منتقد و نویسنده

تفكر جادويى درباره داعش:
ترجمه :‌سیف خدایاری

قبل از جنگ داخلى لبنان، بيروت به عنوان پاريس خاورميانه معروف بود. امروز، پاريس بيشتر و بيشتر به بيروت اروپاى غربى شباهت دارد: شهرى با تنش قومى در حال اشتعال، گروگانگيرها و بمبگذاران انتحارى. پاريسى ها با همان التزام لبنانى ها كه بطرز معجزه آسايى از اواسط دهه هفتاد به نمايش گذاشتند، به خيابانها و كافه ها و به زندگى …

ادامه