سایت رسمی تریبون چپ
گذشته،حال و آینده اتحادیه های کارگری
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

حقايق ساده­ٔ سوسياليستی

کارگر: ولی اگر اربابان نباشند، چه کسی به من کار می‌دهد؟ سوسياليست: اين سئوالی است، که مرتب از من پرسيده می­شود؛ بگذار آن را بشکافيم.

مغروق

در خیابان ساحلی یك رودخانه ی بزرگ كشتی رو ، غلغله برپاست ــ از نوع غلغله هایی كه معمولاً در نیمروز گرم تابستانی برپا میشود.

سانتینو پلدی

“مون سیتی” در تاریکی و سرما فرو رفته بود.شهری کوچک اما پر جمعیت. با جنگل کوچکی در همان نزدیکی و معدن مس و دریاچه ای

کليات لايحه کار جمهورى اسلامى

مصطفى صابر: با سلام به شنوندگان عزيز صداى حزب کمونيست ايران، اولــين جلــسه ميزگرد قانون کار را شروع ميکنيم. در اين ميز گرد رفقا رضا