سایت رسمی تریبون چپ
کلام آخر ـ احمد شاملو ـ فیلمی از مسلم منصوری

فیلم گفتگو مسلم منصوری با احمد شاملو. این ویدئو را شاید بتوان آخرین بیانات احمد شاملو دانست. بپاس یک عمر فعالیت این شاعر، نویسنده، منتقد، مترجم گرانمایه و با کسب اجازه از مسلم منصوری این ویدئو را را در سایت تریبون چپ دوباره در دسترس خوانندگان تریبون چپ میگذاریم.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

فصل هفتم – مدت کار

٤٠ ساعت کار و ٣٥ ساعت کار  اضافه کارى شب کارى قطعه کارى و کار کنتراتى کار متناوب تعطيلات و مرخصى ها مصطفى صابر: دومين

به زبان خودت خواندم

گفتی بخوان و من خواندم و من به زبان خودت خواندم به زبان دریای ریخته درون چشمان مادرم به زبان کوه آوار روی شانه های

تا ابدیت فرمانده

آموخته‌ایم به تو عشق بورزیم بر قله‌های تاریخ تو با خورشیدی از شجاعت در بستر مرگ آرمیده‌ای حضور عمیق تو اکنون واضح تر شده است

وظیفه‌ی مضاعف مارکسیسم

واسازی و بازسازی پسا‌مدرنیسم نوشته‌ی: یان رِمان ترجمه‌ی: دلشاد عبادی منبع: سایت “نقد” مقدمه عنوان پانلِ کنفرانسی که در آن، من و ریک [ریچارد] وولف

بحرانهای امروز جهان

نوام چامسکی، یکی از چهره های مطرح دنیای روشنفکری، نویسنده ای پرکار و بگفته خودش آنارشیست است. به نظر نمی رسد از فعالیت های نوام