سایت رسمی تریبون چپ
من از تو میمردم
من از تو می‌مردم

به مناسبت تولد فروغ فرخزاد

من از تو می‌مردم
اما تو زندگانی من بودی.
تو با من می‌رفتی
تو در من می‌خواندی
وقتی که من خیابان‌ها را
بی‌ هیچ مقصدی می‌پیمودم.
تو با من می‌رفتی
تو در من می‌خواندی.
تو از میان نارون‌ها،گنجشک‌های عاشق را
به صبح پنجره دعوت می‌کردی
وقتی که شب مکرر می‌شد
وقتی که شب تمام نمی‌شد
تو از میان نارون‌ها،گنجشک‌های عاشق را
به صبح پنجره دعوت می‌کردی.
تو با چراغ‌هایت می‌آمدی به کوچۀ ما
تو با چراغ‌هایت می‌آمدی
وقتی که بچه‌ها می‌رفتند
و خوشه‌های اقاقی می‌خوابیدند
و من در آینه تنها می‌ماندم
تو با چراغهایت می‌آمدی…
تو دست‌هایت را می‌بخشیدی
تو چشم‌هایت را می‌بخشیدی
تو مهربانیت را می‌بخشیدی
وقتی که من گرسنه بودم
تو زندگانیت را می‌بخشیدی
تو مثل نور سخی بودی.
تو لاله‌ها را می‌چیدی
و گیسوانم را می‌پوشاندی
وقتی که گیسوان من از عریانی می‌لرزیدند
تو لاله‌ها را می‌چیدی.
تو گونه‌هایت را می‌چسباندی
به اضطراب پستان‌هایم
وقتی که من دیگر
چیزی نداشتم که بگویم.
تو گونه‌هایت را می‌چسباندی
به اضطراب پستان‌هایم
و گوش می‌دادی
به خون من که ناله‌کنان می‌رفت
و عشق من که گریه‌کنان می‌مرد.
تو گوش میدادی
اما مرا نمیدیدی…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

شاملو

«شاملو» از: محمد دولت آبادی هنوز هم هرگاه به شاملو می‌اندیشم، او را چنان چون كوه می‌بینم. كوهی كه آن را نمی‌توانم بشكافم و لایه‌لایه‌های

شب تعيين کننده سرنوشت

ساعت ١٢ انقلاب نزديک ميشد.اسمولنى بصورت قلعه اى درآمده بود. در بام آن در حدود بيست تفنگ خودکار بعنوان ميراث کميته اجرائيه سابق يافت ميشد.

نگاهی بە اظهارات ناصر رزازی

مصاحبە ناصر رزازی خوانندە کرد، با تلویزیون کردی “روداو” در دوم ماە دسامبر٢٠١۴ عکس العملهای متفاوتی را در دنیای مجازی برانگیخت. گروهی بر مواضع ناسیونالیستی

ریشه های نژادپرستی

برای بسیاری از مردمی که جلب سیاست رادیکال می شوند- چه سیاه پوست باشند و چه سفیدپوست- نفرت از نژادپرستی و خواست خلاصی از شرّ

زندان گوهردشت نوروز ۱۳۶۶

“بهـــــاران خجســــته بــــاد” زندان گوهردشت، نوروز ۱۳۶۶ یخ آب می شود در روح من، در اندیشه هایم. بهار، حضور توست. بودنِ توست. شکنجه و کشتار سال

پاکسازی حزب

پاکسازی حزب نوشته شده توسط لنین پاکسازی حزب بايد آشکارا به امری بسيار مهم و جدي توسعه پیدا کند در جاهايی حزب به طور عمده