سایت رسمی تریبون چپ
شهروندان جهان

من نه سرودِ ملی دارم نه وطن و نه رئیس جمهور
من جز کسانی که می خواهند به رغم قانون پول،
برای عشق بجنگند، ارتشی ندارم
من نه کسی را برای استثمار کردن دارم
ونه ثروتی برای ساختن حساب بانکی ام
من مرزی برای دفاع در برابر این مردمان فقیر که از
چهار گوشه ی جهان خود را به اینجا می رسانند ندارم
اگر قرار است همگی اینجا از گرسنگی هلاک بشیم،
خوش آمدید!
مرگ بهتر است از زندگی در فلاکت،
پوشیده از لباس؟ هنگامی که خیلی های دیگر برهنه اند…

شهروندان جهان، مبارزین جهانی بدون مرز

اگر سهمت کافی نیست، بدون اینکه کتک بخوری بازهم بردار
روی این کره ی خاکی آنقدر انسان کوچیک هست
که خیلی ساده از پا در میان
به این مرزها نگاه کن،
اینها چیزی جز زخم های چرکین نیستند
زخم های بازی از فتوحات قدیمی،
بقایای شرابهای مقدس
چقدر سربازهای بینوا به جنگ فرستاده شدند و
بخاطر این مرزها مردند
زمانی که کلنل هاشون پیروزی را با شامپاین جشن می گرفتند
فقط یک رویا وجود داره که به دنبالشم،
فقط یک جمله که در من طنین اندازه:
فراسوی مرزها، زمین باید یا متعلق به همه باشد و
یا به هیچ کس!

شهروندان جهان، مبارزین جهانی بدون مرز.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

آزادى تشکل

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]/تشکل مستقل کارگرى/ آزادى بيقيد و شرط تشکل/ شوراهاى اسلامى/ انجمن هاى اسلامى/ انجمن هاى صنفى/ نماينده “قانونى” کارگران/ امکان و

نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس

نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس

مارکس نظریه‌ی ارزش اضافی را مهم‌ترین دست‌آورد خود در جهت پیشرفت تحلیل اقتصادی به حساب می‌آورد (مارکس، نامه به انگلس، 24 اوت 1867). از طریق

آزادی

کسانی از سرزمین‌مان سخن به میان آوردند من اما به سرزمینی تهی‌دست می‌اندیشیدم به مردمانی از خاک و نور به خیابانی و دیواری و به

در سوگ بَروَه

ترجمه:مصطفی قنواتی سبک وزن چون پرندگان راه می سپارم بر پوستهء زمین مبادا مردگان را بیدار کنم. و دریچهء عواطف ام را می بندم تا

پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت

مارکسیسم و دیالکتیک تغییر

مارکسیسم در یک کلام، تئوری و پراتیک رهایی طبقۀ کارگر است. به علاوه مارکسیسم روشی است برای نگاه به دنیا؛ و تفکر دیالکتیکی، یکی از

پیروز کیست؟!

و تو دشمن وقتی که در بلندگو ها نعره می زنی و پیروزی خود را اعلام می کنی پیروزی را برایمان تعریف کن وقتی که