سایت رسمی تریبون چپ
شعری از هوشی مین

قدما دست اندکار سرودن زیبائیهای

طبیعت بودند

برف و گل،ابر و باد و مه

کوهساران و جویباران

امروز باید اشعاری بنویسیم

که از آهن و فولاد سخن گوید

وشاعر باید بداند

چگونه می توان به حمله تعرضی پرداخت.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

کانفورمیست

من یک انسان نوام آن‌قدر نو که دیرزمانیست که دیگر فاشیست نیستم من خیلی حساس و نوع‌دوستم و یه شرق‌شناسم قدیم‌ها طرفدار جنبش اعتراضی ۶۸

ما چطور کودتا کردیم؟!

اگر شانس یاری می کرد امروز ما می‌بایست مصدر کار باشیم. البته نمی‌شه گفت همه‌اش تقصیر شانس است، خود ما هم در این جریان مقصریم!

دسته گل آبی

از خواب که بيدار شدم خيس عرق بودم. بخار داغي از روي پياده‌رو آجرفرش قفايي تازه آب‌پاشي شده برمي‌خاست. پروانة خاکستري بالي گيج از نور