سایت رسمی تریبون چپ
دیوارکوب سرخ

شما نه خواستار شهرت بودید نه خواستار اشک
نه خواستار مرثیه نه خواستار نیایش مردگان

یازده سال چون باد گذشت یازده سال
شما تنها سلاح تان را به کار برده بودید

چشمان پارتیزان ها به مرگ کور نمی شود

نگارهایتان را بر دیوارهای شهر ما کوبیده بودند

سیاه از ریش و از شب ژولیده تهدید آمیز

دیوارکوبی که به لکه ای خون می ماند

از آن روی که تلفظ نام هایتان دشوار است

اثرش به وحشت انداختن رهگذران بود

گویی کسی ترجیحا شما را فرانسوی نمی دید

مردم روز هنگام چشمی برای دیدن شما نداشتند

به زمان آتش بس اما انگشتانی سرگردان

زیر نگارهایتان نوشته بودند “مردند برای فرانسه”

و از آن پس بامدادان محزون دگرگون شدند

همه چیز به رنگ یکدست برفکی بود

اواخر فوریه برای آخرین نفس های شما

در آن دم بود که یکی از شما به آرامی گفت

خوشا همه خوشا آنانی که زنده می مانند

من می میرم بی هیچ کینه ای به ملت آلمان

بدرود رنج و لذت بدرود تمامی گل ها

بدرود زندگی بدرود نور و باد

خوشبخت به خانه ی بخت برو و مرا به یاد آر گاهی

تویی که در زیبایی دنیا باقی می مانی

هنگامی که دیرتر همه چیز در اریوان به پایان می رسد

تپه روشن است از آفتاب پرنور زمستانی

چه زیباست زندگی و چه دلم شکسته

عدالت بر قدم های پیروز ما بازمی گردد

زیبای من ای عشق من یتیم من

می گویمت زندگی کن و پسری بیاور به دنیا

بیست و سه تن بودند آن دم که شکفتند تفنگ ها

بیست و سه تن دلداده پیش از موعود

بیست و سه تن بیگانه و با این حال برادران مان

بیست و سه عاشق زندگی تا حد مردن

بیست وسه تنی که فریاد زدند فرانسه و فروریختن

“لویی آراگون”
ترجمه: تینوش نظم جو – مهشاد مخبری

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

آدم آدم است

برشت می خواست هنرش وسیله ی ارتباط با توده ها باشد و چون تاتر متداول را زا آن مردم عادی نمی دانست می گفت:«ما می

مارکس و زمین شناسی

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]جلد جدید مجموعه آثار مارکس و انگلس منتشر شد – آنچه مارکس نزد زمین شناسان جستجو می کرد. این متون 134

نقد فلسفهٔ حق هگل

اُس و اساس نقد غیر مذهبی این است: انسان مذهب میسازد، نه مذهب انسان را؛ و اینکه: مذهب خود – آگاهی – و خود –

پوست نارنج

آري گناه من بود. گناه من بود كه مجبور شدم روز جمعه در شهر بمانم. شايد هم گناه زن قهوه چي بود كه دل درد

زندگی در دهه‌ی ۶۰

پاییز سال 64 است. دخترکوچکم را به «مهدکودک رشد» در خیابان توانیر واقع در خیابان ولی عصرگذاشته ام و دارم از سرازیری خیابان پایین می