دنیایی به بزرگی عراق

در بیروت باران می بارد
و سنگ فرش های آنکارا خیس است
کودکی بر خیابان های گرسنه ی فلوجه
لبخندی فراموش شده را می فروشد
مردی در کوچه های خاکی کابل
به خاطره های کهنه اش عشق می ورزد
و ضربان قلبش را در سکوت دیوارها نهان می کند.
در بیروت باران می بارد
در بیروت باران می بارد
و منبرهای نینوا سنگسار دختری را جشن می گیرند
و زنی از پنجره های زخمی بغداد
به حاکمیت مردان مقدس می نگرد
و گونه هایش را با خون باکرگی اش سرخ می کنند
و مژه هایش را سر می برند
و واژه هایش را سر می برند
و گیسوانش را ممنوع.
در بیروت باران می بارد
در بیروت باران می بارد
آب جنازه ام را می گیرد
و دست هایم هنوز پیداست
شاید تارمویی از مرگ تو نیز بگذرد.
آه عشق من
بوی عراق گرفته ام
بوی اعدام «الحریه»*
بوی «انتفاضه»* گرفته ام
و زره پوشی از روی کودکان غزه ام می گذرد.
آه
آه عشق من
دست هایم دیگر توان ندارند
شاید موهای تو در این برهوت دنیا سوخته است
شاید همان زن پنجره های زخمی هستی
و من هنوز رازت را نفهمیده ام.
در بیروت باران می بارد
و دنیا را خدا گرفته است
نگاه کن عشق من:
از خرابه های تانزانیا
کودکی به مرگ ما می نگرد
و سرود خسته ی «کلیمانجارو» را می سراید.

نگاه کن عشق من
بوی کابل گرفته ایم
بوی عراق
بوی اعدام «الحریه».
۱-الحریه:آزادی
۲-انتفاضه: جنبش مقاومتی مردمی گسترده در مقابل اشغال‌گری و ظلم. انتفاضه به‌اصطلاح بر جنبش‌های مقاومتی مردم فلسطین در مقابل حکومت‌اسرائیل اطلاق داده شده است.
انتفاضه:خیزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.