سایت رسمی تریبون چپ
درباره ­ی قانون گذاری در حمایت از طبقه­ ی کارگر

کارل مارکس

مقابله با دسیسه ­های سرمایه­داران، که همیشه حاضرند در اعتصاب­ها و تعطیل کارخانه­ ها از کارگر خارجی به عنوان ابزاری بر ضد کارگر بومی استفاده کنند، یکی از وظایف ویژه­ ی انجمن ما [انترناسیونال اول] است که تاکنون آن را با موفقیت انجام داده­ایم. یکی از مقاصد بزرگ انجمن این است که کارگران کشورهای مختلف خود را نه فقط برادر و رفیق یک­دیگر احساس کنند، بلکه در ارتش رهایی بخش نیز هم­چون برادر و رفیق عمل کنند.
یک هدف بزرگ که ما آن را به عنوان «اتحاد تلاش­ های بین­ المللی» پیشنهاد می­کنیم، پژوهشی آماری درباره­ ی وضعیت طبقات کارگر همه­ ی کشورهاست که خود این طبقات باید آن را آغاز کنند. شرط هر گونه موفقیت این امر، شناخت مواد و مصالحی است که پژوهش باید مبتنی بر آن­ها باشد. کارگران با شروع چنین کار بزرگی توانایی خود را برای به دست گرفتن سرنوشت خویش نشان خواهند داد…
یک شرط مقدماتی بهبود و رهایی طبقه­ی کارگر، که بدون آن تمام کوشش­ های دیگرِ این طبقه برای بهبود و رهایی سترون خواهد ماند، محدودیت روزِ کار است. لازم است که تندرستی و انرژی ­های جسمانی طبقه­ ی کارگر، که بدنه­ ی بزرگ هر ملتی را تشکیل می­دهد، به او بازگردانده شود و نیز امکان رشد فکری، معاشرت اجتماعی و فعالیت اجتماعی و سیاسی برای او تضمین گردد.
ما هشت ساعت کار را به عنوان حد قانونی روزِ کار پیشنهاد می­کنیم. این حد را کارگران ایالات متحده­ ی آمریکا به طور عمومی درخواست کرده­ اند، و رای کنگره آن را به پلاتفرم مشترک طبقات کارگر در سراسر جهان تبدیل خواهد کرد.
ما گرایش صنعت مدرن به هم­کاری کودکان و نوجوانانِ هر دو جنس را در امر بزرگ تولید اجتماعی گرایشی پیشرو، سالم و مشروع می­دانیم، اگر چه حاکمیت سرمایه آن را به هیات مبدل زشتی و پلیدی درآورده است. در حالت عقلانی جامعه، هر کودکی از هر جنس، از سن نه سالگی، باید یک کارگر مولد شود، همان گونه که هیچ بزرگ سال قوی بنیه ­ای نباید از شمول قانون عمومی طبیعت معاف گردد، یعنی این قانون که باید کار کنی تا بتوانی بخوری، و باید نه فقط به کمک مغز، بلکه به وسیله­ی دست کار کنی…
از حق کودکان و نوجوانان باید دفاع کرد. آنان نمی­توانند از حق خودشان دفاع کنند. بنابراین، وظیفه ­ی جامعه است که از حق آنان دفاع کند…
کارگر، انسان آزاد نیست. در بسیاری موارد، او حتا نادان­تر از آن است که منفعت راستین فرزندش یا شرایط رشد انسانی را درک کند. با این همه، بخش آگاه طبقه­ ی کارگر کاملا می­فهمد که آینده­ ی طبقه ­اش و، از همین رو، آینده­ ی بشریت روی هم رفته به شکل­گیری نسل رو به رشد کارگر بستگی دارد. این بخش از طبقه­ ی کارگر می­داند که، پیش از هر کار دیگری، باید کودکان و نوجوانانِ کارگر را از دست تاثیرهای ویران­گر نظام موجود نجات دهد. اما این کار را فقط با تبدیل عقل اجتماعی به نیروی اجتماعی می­توان انجام داد و، در اوضاع و احوال موجود، هیچ راه دیگری برای این تبدیل وجود ندارد مگر اجرای قوانین عمومی توسط قدرت دولت. با اجرای این قوانین، طبقه­ ی کارگر قدرت دولتی را تقویت نمی­کند. برعکس، این قدرت را، که اکنون علیه او به کار گرفته می­شود، به کارگزار خود تبدیل می­کند. طبقه­ ی کارگر [با مجبور کردن دولت به قانون گذاری در حمایت از او] چیزی را از طریق یک قانون عمومی به مرحله ­ی اجرا در می­آورد که قبلا کوشیده است به کمک انبوهی از تلاش­های فردی پراکنده بدان دست یابد، اما موفق نشده است.
از «رهنمودهایی برای نمایندگان شورای عمومی موقت»، اوت ١٨٦٦، صورت جلسات شورای عمومی انترناسیونال اول، ١٨٦۴ تا ١٨٦٦، صفحات ۴۵-٣۴١.

Marx and Engels on the Trade Unions, edited with an introduction and notes by Kenneth Lapides, International Publishers/New York, 1987, p.96-7.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
مارکسیسم و دیالکتیک تغییر

مارکسیسم و دیالکتیک تغییر

مارکسیسم در یک کلام، تئوری و پراتیک رهایی طبقۀ کارگر است. به علاوه مارکسیسم روشی است برای نگاه به دنیا؛ و تفکر دیالکتیکی، یکی از

دسته گل آبی

از خواب که بيدار شدم خيس عرق بودم. بخار داغي از روي پياده‌رو آجرفرش قفايي تازه آب‌پاشي شده برمي‌خاست. پروانة خاکستري بالي گيج از نور

کره شمالی به کجا می‌رود؟

مقدمه مترجم: مقاله‌ای که پیش رو دارید حدود سه سال پیش و در حالی انتشار یافته که کره شمالی تازه آزمایش هسته‌ای زیرزمینی خود را

سوسياليسم و مذهب

  جامعه‌ى امروزى كلا بر مبناى استثمار توده‌هاى وسيع طبقه‌ى كارگر توسط يك اقليت ناچيز جمعيت طبقه‌ى زمين داران و سرمايه ‌داران بنا شده است.

سرود انترناسیونال

.هـبوا ضحايا الاضطهاد ضحايـا جوع الاضطـرار بـركــان الـفكـر في اتـّـقاد هــذا آخر انفــجــار هـيا نحــو كـل ما مـر ثــوروا حـطـموا الـقـيــود شـيـدوا الكون جديد حر