سایت رسمی تریبون چپ
دخترزاده شدم

من دختر زاده شدم
تا عروسک و جاردو بدستم دهند
طراز پیرهن مردان را زر کشم
وغبار خانه بروبم
برادرم در کوچه بازی می کند
برادرم با دوچره به کوچه میزند.
من درکنج خانه می مانم

من دختر زاده شدم
در فصل سوال و جست وجو
چرایم بی جواب ماند و
جست و جوهایم بی حاصل.

برادرم در خم وپیچ کوچه ها
در بازی با خاک و سنگ
زندگی تجربه می کند.
تجربه من از دیوارها برنمی گذرد.
من کوچه ها را نمی شناسم.
من دختر زاده شدم
تا در طلوع بلوغ
چشم وحشت زده ام
چون چشم آهوئی بی قرار
رازمرابرملا کند.
برادرم امشب به خانه نیامد
او دیگر برای خود مردی ست.
من دخترزاده شدم
تادرپس هرجنگی بازنده باشم
ودر اطاله صلح قربانی شوم.
درجنگ
سربازن مغول و نوچگان تیمور
غریودرد مرا در گنبد مینای آسمان طنین افکن کنند.
در صلح امیر وخادمانش
در پس هرچنگی
خواهرانم جامه پلشت فاحشگان را برتن می کنند
در آرامش صلح
در مجلس عشرت سروران خویش ساغر می گردانند.
من
آری
دختر زاده شدم.

 

مهرنوش قدریان

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

این سرزمین مال ماست

وقتی سایه‌ی سیاه سکوت و خفقان بر پهنای کشوری سنگینی می‌کند و از بیم دیکتاتوری حاکم‌ هیچ‌کس را یارای سخن گفتن نیست، وقتی تمامی الفاظ

پیروز کیست؟!

و تو دشمن وقتی که در بلندگو ها نعره می زنی و پیروزی خود را اعلام می کنی پیروزی را برایمان تعریف کن وقتی که

دنيا پس از ١١ سپتامبر

دنيا پس از ١١ سپتامبر

دو قطب ارتجاعى جنايت تروريستى هولناک ١١ سپتامبر ٢٠٠١ عليه بشريت و کشتار هزاران نفر از مردم بيدفاع در آمريکا، جهان را در آستانه يکى

ودکا، کلیسا و سینما

دو واقعیت بزرگ، نقش جدیدی بر زندگی طبقۀ کارگر حک نموده است. اولی ظهور هشت ساعت کار در روز؛ دومی، ممنوعیت فروش ودکا. نابودی انحصار

اکنون می خواهم زندگی کنم

آنانی که می خواهند جداکنند مادر را از فرزندانشان. پیش از این، هزاران هزار خونشان را قربانی کرده اند اکنون می خواهم زندگی کنم کنار