سایت رسمی تریبون چپ
انسان انسان است

و چون انسان انسان است
نیازمند است، به غذا،
چاره چیست
وعده ی پوچ سیرش نمی کند
وعده غذا نمی شود
پس چپ دو سه
رفیق چپ دو سه
به پیوند به پایگاهت رفیق
به صفوف متحد كارگران،
چون تو خود نیز كارگری
و چون انسان انسان است
نیازمند است،
همچنین به پوشاك
وعده ی پوچ نمی پوشاندش
حتی با بوق وکرنا
پس چپ دو سه
رفیق چپ دو سه
به پیوند به پایگاهت رفیق
به صفوف متحد كارگران
چون تو خود نیز كارگری
و چون انسان انسان است

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دره پروانه ها

من آن دقیقه را دیدم من آن فصل را فهمیدم بزرگ با شکوه و بی پایان همچون عشق که در جان مردمان فواره می زند

خشونت علیه زنان در ایران

سایت تریبون چپ در تلاش است با کسانی که در زمینه های مختلف مورد تبعیض و خشونت سیستماتیک و فردی، جنسی، ملی و مذهبی قرار

فئودور داستایوفسکی

فئودور داستایوفسکی نویسنده ای که ضربه ها و دردها و سیه روزی های زندگی و حتی بیماری خود را تبدیل به شاهکارهای ادبی کرد: اکبر

يادنگاره های زندان

سودابه اردوان: شکنجه جنسی یک ابزار دیگری است برای خورد کردن زندانی. این چیزی نیست که مال الان باشد. از همان سال ۶۰ نگاهی که

اگر كوسه ها آدم بودند

دختر کوچولوی خانم صاحبخانه آقای کوینر پرسید: اگر كوسه ها آدم بودند، با ماهی های كوچولو مهربانتر می شدند؟ آقای كوینر گفت : «حتما. اگر