نقد

جادوگر مردود

در شهر سانتیاگو کشیشی می‌‌زیست که به فراگرفتن فنون ساحری علاقه‌ای وافی داشت. وقتی شنید که دانش دون ایلیان اهل شهر تولدو بر فنون ساحری بیش از دیگران است، به تولدو رفت تا او را بیابد. صبح همان روزی که وارد تولدو شد یکراست به خانه‌ی دون ایلیان رفت و او را در حجره‌ای در عقب خانه‌اش به خواندن کتاب …

ادامه

دمکراسى طبقه کارگر و دمکراسى بورژوايى ☰ و. اى. لنين

مسأله نحوه برخورد سوسيال-دمکراتها، يا دمکراتهاى طبقه کارگر، به دمکراتهاى بورژوا مسأله‌اى کهنه و در عين حال هميشه تازه است. مسأله‌اى است قديمى، چرا که از همان آغاز کار سوسيال-دمکراسى مطرح بوده است. اصول تئوريکى آن در همان نخستين نوشته‌هاى مارکسيستى، در مانيفست کمونيست و کاپيتال توضيح داده شده است. مسأله‌اى است هميشه تازه، چرا که هر گام در سير …

ادامه

بررسی تطبیقی از مانيفست حزب کمونيست ☰ بررسی تطبيقی ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عباديان

من اين بررسی را از دو جھت می توانم دسته بندی کنم: اول، عدم انطباق واژه ھا ويا مفاھيم و جملات با متن انگليسی که مبنای کار مترجمان بوده است ) و نيز گاه با متن اصلی آلمانی که با آن ھم مقابله کرده اند(؛ و دوم، انتخاب مترادف ھای ضعيف و نارسا و نيز شکل بيانی ی نه چندان …

ادامه

نمايندگى کارگران و مراجع

تعيين تکلــيف در قانون کار مراجع حل اختلاف،حکميت و بازرسى نقش دولت در حکميت ميان کارگر و کارفرما شورايعالى کار شوراهاى اسلامى مصطفى صابر: مسالــه نمايندگى کارگران در قانون کار جمهورى اسلامى و مراجعى که بايد دراين قانون راجع به سرنوشت کارگران تصميم بگيرند، براى مثال در تعيين حداقل دستمزد، اختلافات ميان کارگر و کارفرما و غيره، و اينکه قانون …

ادامه

دیالکتیک چیست؟ ☰ امین قضایی

حتی برای کسانی که خود را به روش شناسی مارکسیسم وفادار می‌دانند، دیالکتیک رازآمیز و مبهم به نظر می‌رسد. برای برخی از مارکسیست‌ها، دیالکتیک یک یادگار نظریات فلسفی مارکس در جوانی است که امروزه دیگر موضوعیت ندارد، زیرا روش شناسی علوم تجربی برتری خود را به اثبات رسانده است. برای برخی هم دیالکتیک صرفا ابزار مفهومی برای عمیق جلوه دادن …

ادامه

نجات دادن هنر از دست بازار ☰ نویسنده: جیمز پلستد _ ترجمه: هومن کاسبی

«هنر آشغال است.» دادائیست‌های برلین، یک جنبش هنری آوانگارد، در سال ۱۹۱۹ چنین اعلام کردند. دادائیست‌ها در برابر هنری واکنش نشان می‌دادند که خودش را بر فراز هیاهو و قیل‌وقال جامعه تلقی می‌کرد؛ جامعه‌ای که در نبرد طبقاتی تلخی از هم دریده می‌شد. امروزه هم وضعیت مشابهی برقرار است. حراج دیگری که در آن ده‌ها میلیون‌دلار توسط کلکسیونرهای شخصی و …

ادامه

مذهب در شوروي ☰ ترجمه: کیوان نوفرستی و آرام نوبخت

مقالۀ زیر که نخستین بار در سال 1945 به رشتۀ تحریر درآمده است، به ارزیابی و تحلیل رابطۀ میان دولت شوروي و کلیساي ارتدکس روسیه می پردازد. نویسنده در این جا نشان می دهد که میان رویکرد لنین و بلشویک ها نسبت به مسألۀ مذهب و زیگزاگ هاي معمول سیاست استالینیستی پس از آن، یک مرزبندي روشن، مشخص و غیرقابل انکار …

ادامه

دیالکتیک و شالوده­ شکنی در اقتصاد سیاسی ☰ رابرت آلبریتون__ترجمه‌ فروغ اسدپور

من هنوز هم به نحوی جدی چنین می­اندیشم که جهان در مرحله­ی گذار از سرمایه­داری است و اقتصاد سیاسی مارکسی هم کلید درک آن را در اختیار دارد و هم می­تواند به استراتژی­هایی شکل بدهد که می­توانند گذار به سمت و سویی مترقی را تضمین کنند. به نظرم پیش­بینی مدت این گذار دشوار است، اما مایه­ی شگقتی شدید من خواهد …

ادامه

سِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا

* * * گرفتن هر عکس یک انتخاب است: گزینش یک نمای خاص از بین تمام دیگر نماهای ممکن. هر عکس بنابراین تجسم ذهنیت عکاس است. هر عکس همان‎‌قدر که به ابژه‌ای که از آن عکس گرفته می‎‌شود مربوط است، به عکاس نیز مربوط می‌شود. اما اگر [خود] عکاس نیز هم‌زمان عکس‌‎برداری شود چه؟ گسترش فناوری‌های تلفن همراه (موبایل) میان …

ادامه

خشونت بر زنان

هیچ انسانی بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، تمایل جنسی، مذهب و پیشینه اش نمی‌بایست مورد خشونت قرار گیرد. با مورد خشونت قرار گرفتن به هر شکل آن حق برخورداری از سلامت، آزادی و امنیت فردی انسان زیرپا گذاشته می‌شود. به منظور دفاع از امنیت و ارزش های فردی و تلاش برای پیشگیری از رنج انسانی در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون …

ادامه