دیدگاه

در ضرورت آلترناتیو کارگری

 با تشدید بحران ساختاری نظام سرمایه داری و فروپاشی نظام اقتصادی-اجتماعی آن، ناتوانایی و بُن بست تاریخی دولت ها و احزاب سرمایه داری در حل بحران، از لیبرال ها تا سوسیال دمکرات ها، با تشدید بحران ساختاری نظام سرمایه داری و فروپاشی نظام اقتصادی-اجتماعی آن، ناتوانایی و بُن بست تاریخی دولت ها و احزاب سرمایه داری در حل بحران، از …

ادامه

ياد فروغ

در مورد فروغ فرخزاد کوهى از نوشته، فيلم، شعر و ترانه و نقد و بررسى موجود است. در مورد زن بودنش در شعر و زندگيش، در جامعه اى بشدت مرد سالار، در مورد فضاها و بکار گيرى مفاهيم و کلمات امروزى در اشعارش، در مورد کارهاى سينمايش و فيلم مستند «خانه سياه است»، در مورد روابط عاشقانه، آزاد و خارج …

ادامه

آزادى تشکل

مصطفى صابر: آزادى تشکل اينجا بعنوان يکى از ملاکهاى اصلى ارزيابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت . فصل مفصلــى در مورد تشکل هاى کارگرى در اين متن هست. شهلا دانشفر شما در مورد موضوع تشکلــهاى کارگرى در اين قانون کار چه فکر ميکنيد؟ شهلا دانشفر: من فکر ميکنم در قانون کار رژيم اساسا حق تشکل همانطور که در ابتداى بحثها …

ادامه

آزادی اعتصاب ☰ آزادى اعتصاب، اعتصاب رسمى و غير رسمى

دستمزد ايام اعتصاب صندوق اعتصاب مصطفى صابر: در صحبت هائى که درباره کلــيت قانون کار و ملاکهاى قضاوت آن داشتيم نکات و جنبه هاى متعددى در صحبتهاى رفقا مطرح شد. براى مثال اينکه مهمترين شرايط يک قانون کار قابل قبول و صحيح اينست که آزادى اعتصاب و آزادى تشکل را به رسميت بشناسد. همينطور گفته شد که چطور در متن …

ادامه

مذهب در شوروي ☰ ترجمه: کیوان نوفرستی و آرام نوبخت

مقالۀ زیر که نخستین بار در سال 1945 به رشتۀ تحریر درآمده است، به ارزیابی و تحلیل رابطۀ میان دولت شوروي و کلیساي ارتدکس روسیه می پردازد. نویسنده در این جا نشان می دهد که میان رویکرد لنین و بلشویک ها نسبت به مسألۀ مذهب و زیگزاگ هاي معمول سیاست استالینیستی پس از آن، یک مرزبندي روشن، مشخص و غیرقابل انکار …

ادامه

کليات لايحه کار جمهورى اسلامى ☰ شاخص هاى اصلى در ارزيابى قانون کار

مصطفى صابر: با سلام به شنوندگان عزيز صداى حزب کمونيست ايران، اولــين جلــسه ميزگرد قانون کار را شروع ميکنيم. در اين ميز گرد رفقا رضا مقدم، شهلا دانشفر، حميد تقوايى، ناصر جاويد، ايرج آذرين و منصور حکمت شرکت دارند. رفقا خوشامد ميگويم. با اجازه شما کل اين ميزگرد را به دو بخش اصلــى تقسيم ميکنيم. در بخش اول به بررسى …

ادامه

طبقه کارگر و تحزب کمونیستی – متن کامل

تحزب کمونیستی طبقه کارگر – قسمت اول مقدمه دو مشاهده مشاهده اول مشاهده دوم سه کلمه و دنیائی فاصله الف تحزب چیست؟ ب – کمونیست کیست؟ پ – طبقه کارگر کیست؟ رابطه بورژوازی با طبقه کارگر تحزب کارگری – تحزب کمونیستی طبقه کارگر – شبح سندیکالیسم توضیحات تحزب کمونیستی طبقه کارگر – قسمت دوم بازهم در باره مفاهیم اجتماعی و …

ادامه

بحران و انشعاب در کومه‌له ☰ سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ٢٤ مارس ٢٠٠١

بحث امروز در‌باره کومه‌له و انشعابى است که در آن شده است. من ميخواهم اين بحث مبنائى باشد، لااقل براى خودم، تا بر اساس آن و بحثى که اينجا ميکنيم و رفت و برگشتى که احتمالا در صحبتهاى بعدى ميشود نوشته‌اى بنويسم در مورد کل ماجراى کومه‌له و شيوه برخورد ما به جناحهاى مختلف، خود مسأله انشعاب، ماهيت اجتماعى و …

ادامه

به مناسبت شصت و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد

به مناسبت شصت و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، فرصت مناسبی است که ضمن اشارۀ فشرده به نقش مصدق و دلایل شکست اجتناب ناپذیر جریان های بورژوا-ناسیونالیستی، نگاهی داشته باشیم به چگونگی فرموله شدن تئوری تخیلی و ارتجاعی «بورژوازی ملی و مترقی» در ادبیات حزب توده پس از تجربۀ کودتا و سایه افکندن این تئوری بر ادبیات غالب چپ. مطلب …

ادامه

کره شمالی به کجا می‌رود؟

مقدمه مترجم: مقاله‌ای که پیش رو دارید حدود سه سال پیش و در حالی انتشار یافته که کره شمالی تازه آزمایش هسته‌ای زیرزمینی خود را انجام داده بود و توجه رسانه‌های جهانی و البته خشم امپریالیست‌ها و بخصوص جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، را برانگیخته بود. ما آن‌را زا از این رو مناسب ترجمه یافتیم که نویسندگان مقاله که …

ادامه