شعر

چوب

هفت سالی می شد که راه نرفته بودم پزشک پرسید: این چوب ها چیست؟ گفتم: فلجم گفت: آنچه تو را فلج کرده همین چوب هاست سینه خیز، چهار دست و پا قدم بردار و بیفت چوب های زیبایم را گرفت .پشتم شکست و در آتش سوزاند حالا من راه می رم اما هنوز هم وقتی به چوبی نگاه می کنم …

ادامه

انقلابی

انقلابی, نام دیگرش انسان است, که دیگر برده پول نیست, که جز از حق اطاعت نمی کند, که با اعتماد گام بر میدارد چراکه خورشید علم وآگاهی از افق سرخ بر خواهد خواست. در برابر تو,فقر وحشی در برابرتو,فشار بردگی انقلابی عزم می کند باتفنگی آماده شلیک! میتوان اورا در باریک راها دید که با رفقام گام می زند. می …

ادامه

در مدرسه

آموزگار: کدام دختر است که به باد شو می‌کند؟ کودک: دختر همه‌ی هوس‌ها. آموزگار: باد، به‌اش چشم روشنی چه می‌دهد؟ کودک: دسته‌ی ورق‌های بازی و گردبادهای طلایی را. آموزگار: دختر در عوض به او چه می‌دهد؟ کودک: دلک ِ بی‌شیله پیله‌اش را. آموزگار: دخترک اسمش چیست؟ کودک: اسمش دیگر از اسرار است! [پنجره‌ی مدرسه، پرده‌یی از ستاره‌ها دارد.] “لورکا”

ادامه

دختران انتظار

دختران دشت! دختران انتظار! دختران امید تنگ در دشت بی کران، و آرزوهای بیکران در خلق های تنگ! دختران آلاچیق نو در آلاچیق هائی که صد سال! – از زره جامه تان اگر بشکوفید باد دیوانه یال بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد… دختران رود گل آلود! دختران هزار ستون شعله،‌به طاق بلند دود! دختران عشق های دور روز …

ادامه

نگاهتان خطا مي‌رود

نگاهتان خطا مي‌رود، درست ديدن هم هنر است، درست انديشيدن هم هنر است. دستان هنرآفرينتان گاه بلاي جانتان مي‌شود خميري فراوان را ورز مي‌دهيد، لقمه اي از آن را خود نمي‌چشيد، براي ديگران بردگي مي‌کنيد و فکر مي‌کنيد آزاديد، عني را غني‌تر مي سازيد و اين را آزادي مي‌ناميد!

ادامه

ما خطائی کرده ایم

گفته ای که خطائی از ما سرزده است وازین روست که اکنون می خواهی ما را ترک کنی. گفته ای که اگر چشمم یک روز دهد آزارم در می آرم آن را از کاسه. دست کم معنی این حرف چنین است که می بینی خود را توبه ما تا بدان حد نزدیک که به چشمش هر انسانی خود را می …

ادامه

آموزش

یاد بگیر، ساده ترین چیز ها را ! برای آنان كه به خواهند یاد بگیرند هرگز دیر نیست. الفبا را یاد بگیر ! كافی نیست ؛ اما آن را یاد بگیر ! مگذار دل سردت كنند ! … دست به كار شو ! تو همه چیز را باید بدانی. تو باید رهبری را به دست گیری. ای آن كه در …

ادامه

سيگار نيفروخته

“سيگار نيفروخته” ممكن است امشب بميرد با سوخته گى سينه ى كُتش از آتش گلوله يى. هم امشب به سوى مرگ رفت با گامهاى خويش. پرسيد: – سيگار دارى؟ گفتم: – بله. – كبريت؟ گفتم: – نه شايد گلوله روشنش كند. سيگار را گرفت و گذشت… شايد الآن دراز به دراز افتاده باشد سيگارى نيفروخته بر لب و زخمى بر …

ادامه