زنان

ستم جنسی

موقعیت زنان و حدود ستم جنسی از بهترین نمودارها و گویاترین معیارها برای ارزیابی شرایط حاکم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. رسیدن به یک تحلیل فراگیر و واقعی و تبیین راهبردی انضمامی و عملی، لزوم واکاوی نظریات مختلف، بازگشت به ژرفای تاریخ و بررسی شرایط و مناسبات مستقر کنونی را می¬طلبد. 1ـ انکشاف ستم جنسی: نظریاتی که تاکنون در این …

ادامه

زنان در انقلاب روسیه

زنان در انقلاب روسیه لوئیز اُوشِی برگردان: رها اسدزاده انقلاب روسیه زنده‌گیِ زنان را دست‌خوشِ دگرگونی ساخت و چنان ضربه‌ی سختی به تبعیضِ جنسی وارد آورد که هرگز پیش از آن تجربه نشده بود و پس از آن هم نشد. دست‌آوردهای زنان در ماه‌های پس از انقلاب اکتبر1917: حق سقطِ جنین، به رسمیت شناختنِ ازدواج مدنی، حق طلاقِ بی‌قید و …

ادامه

اسطوره شناسی ختنه

ختنه­‌ی دختران مستقیما انتقام از کلیتوریس و میل جنسی مستقل زنانه است و به هر قیمتی که شده باید جلوی این عمل وحشیانه را گرفت، عملی که می­تواند منجر به آسیب و مرگ کودکان شود. اما با این همه حتی برای جسورترین مبارزان با جهل و خرافه این سئوال پیش نمی­آید که اصلا خود پسران برای چه ختنه می­شوند. گویا …

ادامه

روز زن چيست؟

آيا برگزاری اين روز واقعا ضرورت دارد؟ آيا “روز زن” به نوعی امتياز دادن به زنان بورژا، به فمينيست ها، طرفداران حق رأی (زنان) به حساب نمی آيد؟ آيا اين روز به وحدت جنبش کارگری آسيب وارد نمی کند؟ اين سوالات هنوز در روسيه شنيده می شود، اگر چه در خارج از کشور چنين سوالاتی شنيده نمی شود. زندگی به …

ادامه