تاریخ جنبش کارگری

ترانه های کارگری

شامل برگزیده ای از ترانه های طبقه ی کارگر طی یک قرن مبارزه است.مضمون این ترانه ها رنج و مبارزه،عشق به آزادی و دعوت به اتحاد،همگی فریاد یک طبقه است و نه چیزی که بتواند از تجارب فردی و احساسات رفیق یک هنرمند بورژوا نشات گیرد…. ترجمه و جمع آوری: امین قضایی    دانلود             …

ادامه

بیاموزید که بیاندیشید

لئون تروتسکی ترجمه: ژاله سهند     (پیشنهادی دوستانه به برخی از چپهای افراطی)   برخی از چپهای حرفه ای افراطی حراف ، با هر هزینه ای در تلاش اند که بیانیه دبیرخانه بین الملل چهارم در مورد جنگ را بر مبنای تعصبات جامد خود «تصحیح » نمایند. آنها به خصوص به آن بخشی از بیانیه حمله میکنند که می …

ادامه

برنامه نظامی انقلاب پرولتری

در هلند، اسکانديناوى و سوئيس از ميان سوسيال دمکراتهاى انقلابى، که بر ضد اکاذيب سوسيال شووينيستها راجع به “دفاع از ميهن” در جنگ امپرياليستى فعلى مبارزه ميکنند، نغمه‌هايى بگوش ميرسد بنفع اين که ماده جديدى درباره “خلع سلاح” جانشين ماده قديمى برنامه حداقل سوسيال دمکراسى درباره “ميليس” يا “تسليح مردم” گردد. روزنامه “Jugend-International”(انترناسيونال جوانان) در اطراف اين مسأله باب مباحثه …

ادامه

ناتالی لومل، شخصیتی برجسته درکمون پاریس

نویسنده: کلودین ره  ترجمه: زهره ستوده ناتالی لومل، این بانوی بزرگ، تاریخ کمون پاریس را ننوشته بلکه آن را ساخته است. خاطراتش را به رشته تحریر در نیاورده، نامه‌ای ازاو بر جای نمانده است، هیچ چیز. فقط امضایش مثل دیگران درپائین اعلامیه‌های دیواری کمون با شعارهائی مثل: “ما کار میخواهیم و سودش را برای خود، نه استثمارگر میخواهیم و نه …

ادامه

وضع طبقه کارگر در انگلستان

(فصل دهم از کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان)_جنبشهای کارگری فريدريش انگلس، ١٨٤٥ حتی اگر منهم به کرات و در جزئيات ثابت نميکردم، اين را بايد پذيرفت که کارگران انگليسی در چنين وضعی نميتوانند احساس آسودگی کنند، وضعيت آنها طوری نيست که در آن يک نفر يا تمام يک طبقه از انسانها بتوانند، آنطور که شايسته انسان است، فکر و …

ادامه

ایما گلدمن

نصرت شاد ایما گلدمن (۱۹۴۰ – ۱۸۶۹ ) ، زن مبارز انترناسیونالیست آنارشیست روس ، ریشه های آلمانی یهودی داشت . او در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۸۸۵ همراه خواهرش به امریکا مهاجرت نمود و در آنجا کارگر کارخانه و پرستاربیمارستان شد . وی در طول زندگی انقلابی پر فراز و نشیب اش شخصا در کشورهای روسیه و امریکا …

ادامه

زنان در انقلاب روسیه

زنان در انقلاب روسیه لوئیز اُوشِی برگردان: رها اسدزاده انقلاب روسیه زنده‌گیِ زنان را دست‌خوشِ دگرگونی ساخت و چنان ضربه‌ی سختی به تبعیضِ جنسی وارد آورد که هرگز پیش از آن تجربه نشده بود و پس از آن هم نشد. دست‌آوردهای زنان در ماه‌های پس از انقلاب اکتبر1917: حق سقطِ جنین، به رسمیت شناختنِ ازدواج مدنی، حق طلاقِ بی‌قید و …

ادامه