تاریخ جنبش کارگری

پيام آغاز به کار جامعه بين‌المللی کارگران «انترناسيونال اول»

مارکس کارگران ! اين واقعيتی عيان است که فقر و فلاکت طبقه کارگر از ١٨٤٨ تا ١٨٦٤ کمتر نشده است، و تازه اين دوره دوره‌ای است که بلحاظ توسعه صنايع و رشد تجارت همتا ندارد. در ١٨٥٠، يک ارگان ميانه‌روی بورژوازی انگليس، با اطلاعاتی بيش از ساير نشريات، پيش‌بينی کرد که اگر صادرات و واردات انگلستان ٥٠ درصد افزايش پيدا …

ادامه

برنامه حزب کمونيست روسيه (بلشوک) – در زمينه روابط مذهبی

اين برنامه در کنگره هشتم (1919) تصويب شد. 22 مارس 1919 13- در مورد مذهب، حزب کمونيست روسيه به فرمان‌هايی که هم اکنون جدايی دين از دولت و جدايی آموزش از دين را الزامی ساخته است قناعت نخواهد کرد. اينها معيارهايی است که دموکراسی بورژوايی نيز در برنامه خود می‌گنجاند، هرچند به علت پيوندهای بی‌شماری که سرمايه را وابسته به …

ادامه

چگوارا_مصاحبه با روزنامه نگار چینی

  سئوال: آیا می‌توانید به ما بگوئید کوبا چگونه پیروزی انقلابی خود را کسب کرد؟ جواب: البته! اجازه بدهید از زمانی شروع کنیم که من در مکزیک به جنبش 26 ژوئیه پیوستم. قبل از سفر خطرناک به وسیله‌ی “گرانما” به کوبا، نظرات افراد این سازمان درباره‌ی جامعه بسیار تفاوت داشتند. به یاد دارم که در یکی از بحث‌های بسیار مهم …

ادامه

ترانه های کارگری

شامل برگزیده ای از ترانه های طبقه ی کارگر طی یک قرن مبارزه است.مضمون این ترانه ها رنج و مبارزه،عشق به آزادی و دعوت به اتحاد،همگی فریاد یک طبقه است و نه چیزی که بتواند از تجارب فردی و احساسات رفیق یک هنرمند بورژوا نشات گیرد…. ترجمه و جمع آوری: امین قضایی    دانلود             …

ادامه

بیاموزید که بیاندیشید

لئون تروتسکی ترجمه: ژاله سهند     (پیشنهادی دوستانه به برخی از چپهای افراطی)   برخی از چپهای حرفه ای افراطی حراف ، با هر هزینه ای در تلاش اند که بیانیه دبیرخانه بین الملل چهارم در مورد جنگ را بر مبنای تعصبات جامد خود «تصحیح » نمایند. آنها به خصوص به آن بخشی از بیانیه حمله میکنند که می …

ادامه