سیاوش مدرسی

سیاوش مدرسی
در طی ۴ دهه از فعالیت ادبی و سیاسی، سیاوش مدرسی یکی از محدود نویسندگان چپ است که همیشه بعنوان یک مارکسیست و با افکاری باز و امروزین ارتباط زندهٔ خود را با گذشته و حال و آینده حفظ کرده است. سیاوش مدرسی مدیر مسئول مجله سیاسی ادبی پوشه میباشد که همین مجله بصورت برنامه تلویزیونی هم تهیه میشد ایشان در مورد برنامه تلویزیونی پوشه مینویسند: حقيقتش تهيه کنندگى برنامه تلويزيونى مجله سياسى فرهنگى پوشه براى من دريچه اى بود به دنيايى جديد! از زمان آغاز بکار اين برنامه دنيايى دوست و آشنا پيدا کردم. مخصوصاً در بين جوانترها. پسر ها و دحترهايى که لبريز از سوال هستند و کنجاکاوانه نگاهاى زيباشون رو از پشت ميله ها و پنجرهاى گرد گرفته و پرده هاى ضخيم و کهنه و پوسيده که سعى ميکنن ديدن آسمان و تنفس چند نفس هواى آزاد رو از آنها دريغ کنن به بيرون دوخته اند. لبريز و تشنه سوال و شوق زيستن و ميل به کشف و خواست زندگى در دنياى بهتر. دنياى که برايشان ارزش و احترام قائله و راه زندگى و شکوفايى توانايى ها و خلاقيت هاشون رو هموار ميکنه. بسيارى مواقع در ذوق و شوق آنها به شادمانى نشستم و اوقاتى هم که متاسفانه کم نبودند با آنها تلخ گريستم.

ياد فروغ

در مورد فروغ فرخزاد کوهى از نوشته، فيلم، شعر و ترانه و نقد و بررسى موجود است. در مورد زن بودنش در شعر و زندگيش، در جامعه اى بشدت مرد سالار، در مورد فضاها و بکار گيرى مفاهيم و کلمات امروزى در اشعارش، در مورد کارهاى سينمايش و فيلم مستند «خانه سياه است»، در مورد روابط عاشقانه، آزاد و خارج …

ادامه