شادیار عمرانی

شادیار عمرانی
نویسنده ، فعال کارگری

نگرش حزب کارگری به دین ☰ لنین __ ترجمه: شورش رها(شادیار عمرانی)

پیشگفتار: گرچه خلاصه ی این رساله لنین پیش از این به طور آماتور ترجمه شده بود، هرگز ترجمه کل رساله که حاوی اطلاعات و بسط دلایل لنین به نحوه نگرش حزب کارگر به مذهب است به فارسی در دسترس عموم نبود. از این رو مترجم با تلاش بر وفاداری کامل به متن اصلی تصمیم به ترجمه ی این رساله از …

ادامه