روزا لوکسامبورگ

روزا لوکسامبورگ
روزا لوکزامبورگ (به لهستانی: Róża Luksemburg) ‏ (۱۸۷۰ – ۱۹۱۹) انقلابی و لیدر سوسیالیست و کمونیست آلمانی و لهستانی‌تبار بود. او از مهم‌ترین چهره‌های سوسیالیستی در آغاز قرن بیستم بود. او از اصلی‌ترین بنیان‌گذاران حزب سوسیال دموکرات پادشاهی لهستان و اتحادیه اسپارتاکیست (بعدها:حزب کمونیست آلمان) بود.

اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟ ☰ رزا لوکزامبورگ

ايده شادى بخش استفاده از جشن و تعطيلى بعنوان ابزارى براى به کرسى نشاندن خواست هشت ساعت کار در روز اولين بار در استراليا متولد شد. در سال ١٨٥٦ کارگران تصميم گرفتند بعنوان سمبل هشت ساعت کار در روز، در يک روز معين کار را تعطيل کنند، دور هم جمع شوند و به جشن و شادى بپردازند. کارگران روز ٢١ …

ادامه

رفرم يا انقلاب ☰ روزا لوگزامبورگ

عنوان بالا _ رفرم يا انقلاب _ مى‌تواند در اولين نظر موجب شگفتى گردد. آيا سوسيال دمكراسى مخالف رفرم اجتماعى است؟ و يا اين كه مى‌تواند انقلاب اجتماعى و دگرگونى نظام موجود را، كه هدف نهايى اوست، در برابر رفرم اجتماعى قرار بدهد؟ مسلما نه! در حقيقت، در جريان مبارزات روزمره براى رفرم _ به خاطر بهبود موقعيت زحمتكشان در …

ادامه

سوسیالیسم و کلیسا ☰ رزا لوکزامبورگ __ترجمه: آرش جلال منش

آنچه مى خوانید ترجمه جزوه اى است که رزا لوکزامبورگ در ۱۹۰۵ نوشت: از زمانى که کارگران در کشور ما و روسیه، مبارزه اى را با حکومت تزارى و سرمایه داران استثمارگر آغاز کردند، هرروز بیش از پیش کشیشانى را مى بینیم که در خطابه هاشان از در مبارزه با کارگران مبارز در مى آیند. کشیشان با تعصبى غیرمعمول به …

ادامه

کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ ☰ لئون تروتسکی

ما به یک باره متحمل دو ضایعۀ سنگین شده ایم که در ترکیب با هم، مصیبت عظیمی را رقم می زنند. دو رهبری که نام­شان تا ابد در کتاب سترگ انقلاب پرولتاریا خواهد ماند، از صفوف ما به زمین فرو غلتیده اند. نام کارل لیبکنشت، هرچند پیش از این نامی شناخته شده بود، بی درنگ از نخستین ماه های کشتار …

ادامه

اقتصاد سیاسی ☰ رزا لوگزامبورگ

این رساله ترجمه‌ی فصل اول کتاب مقدمه بر اقتصاد، اثر روزا لوکزامبورگ است. این اثر یادگار دوران تدریس وی در مدرسه‌ی حزب است که در سال ۱۹۰۶ توسط حزب دموکرات آلمان در برلین تاسیس شد. او تا سال ۱۹۱۳ به تدریس در دوره‌های زمستانی این مدرسه اشتغال داشت. ۳۰ دانشجویی که هر ساله در این مدرسه پذیرفته می‌شدند از میان …

ادامه

دين از ديد روزا لوکسامبورگ

کليسا، برای مبارزه با سوسيا ل دمکراسی، دو وسيله در دست دارد. در جايی که مانند کشور ما (لهستان) جنبش کارگری شروع به شناساندن خود کرده است و طبقات دارنده هنوز اميدوارند که آنرا نابود کنند، روحانيت با موعظه های تهديد آميز، تهمت زدن به کارگران و محکوم کردن « آزمندی» آنان، عليه سوسيا ليستها مبارزه می کند. اما در …

ادامه

نامه‌های زندان

دوستان خیلی عزیزم، مدتهاست خبری از خودم نداده ام. عذر من نا آرامی های مدام و  ((نا ایمنی حیات )) است که در اینجا همواره گریبانگیر ماست. در این نامه نمیتوانم چنانکه باید این جزئیات را شرح‌ دهم. مشکالات عظیم در کار چاپخانه ها ، دستگیری های همه روزه، تهدید به بازدشت و تیرباران !‌دو نفر از رفقا ما چندین …

ادامه

منشاء‌ روز اول ماه

ايده ی فرخنده بکار بردن يک جشن تعطيل پرولتاری بعنوان وسيله ای برای اکتساب هشت ساعت در روز نخست در استراليا زاده شد. کارگران آنجا در 1856 تصميم گرفتند توقف دسته جمعی يک روز کامل کار را با جلسات و تفريحات بعنوان تجلی موافق با هشت ساعت در روز سازماندهی کنند. روز اين جشن بايد 21 آوريل می شد. در …

ادامه