پُل لافارگ

پُل لافارگ
پُل لافارگ در 1842 در سانتیاگوی کوبا متولد شد.ده ساله بود که به همراه خانواده اش به فرانسه آمد،نخست در بوردو، سپس در پاریس، و آنجا در دانشکده ی پزشکی به تحصیل پرداخت.اما از دانشگاه اخراج شد.با پرودون، فردریش انگلس و کارل مارکس آشنا شد.با لورا، دختر مارکس ازدواج کرد.به عضویت انترناسیونال اول درآمد، در کمون پاریس مشارکت کرد.با دوست اش ژول گسد حزب کارگری فرانسه و روزنامه ی آن، سوسیالیت را در سال 1885 تاسیس کرد.به خاطر نظراتش و شرکت اش در تظاهارت اعتراضی بارها به زندان افتاد.در لندن و در اسپانیا پناهنده شد.جستارهای سیاسی بسیاری نوشته که معروف ترین شان «حق تن آسایی»است.پل لافارگ و لورا مارکس در سال 1911 به اتفاق هم خودکشی کردند.هردوشان در برابر دیوار کموناردها در پاریس به خاک سپرده شدند.

حقايق ساده­ٔ سوسياليستی ☰ پُل لافارگ

کارگر: ولی اگر اربابان نباشند، چه کسی به من کار می‌دهد؟ سوسياليست: اين سئوالی است، که مرتب از من پرسيده می­شود؛ بگذار آن را بشکافيم. برای اين که کاری انجام شود، سه چيز لازم می‌باشد: يک کارگاه، ماشين آلات، و مواد خام. کارگر: درست است. سوسیالیست: چه کسانی کارگاه را می‌سازند؟ کارگر: بنايان. سوسیالیست: چه کسانی ماشين آلات را می‌سازند؟ …

ادامه

حق تن آسایی

بورژوازي، هنگامي كه عليه اشراف مورد پشتيبانيِ كشيشها ميجنگيد علَم آزاديِ وجدان‌ سنجي و نيز بيخدايي را برافراشت؛ اما در موقعيت پيروزي كه قرار گرفت لحن و رفتارش را عوض كرد؛ و امروزه بر آن است تا مذهب را پشتوانه‌ي سركردگيِ اقتصادي و سياسيِ خود كند. در قرنهاي 15 و 16 ميلادي، بورژوازي سنت شرك انديشانه را سرخوشانه پي گرفت …

ادامه