پریسا عبیدی

پریسا عبیدی
پریسا عبیدی فعال سیاسی و کارگر سابق ایران خودرو. پریسا در ایران به عنوان مرد شناخته می شد، چیزی که خودش ان را قبول نمی کرد. او در اعتراضات 18 تیر 82 و برای گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان 18 تیر 78 شرکت کرد و در هنگام اعتراضات جنبش سبز در خیابان مورد اصابت گلوله ی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و در سال 88 به خاطر شرکت در این اعتراضات از ایران خودرود اخراج شد. پریسا بعدها با خواندن متون کمونیستی از جمله مانیفست حزب کمونیست با کمونیسم اشنا شد و الان به عنوان یک فعال کمونیست در کانادا مشغول فعالیت

جمهوری اسلامی و وضعیت ترانس جندرها

قبل از هر چیز خیلی ممنونم که دعوت من را پذیرفته و این وقت را در اختیار ما گذاشتید که بتوانیم از تریبون چپ با شما راجع به وضعیت اقلیت های جنسی در ایران مصاحبه یی را داشته باشیم. با توجه به شناختی که از شما داریم، شما خود به عنوان کسی که در کاتاگوری جنسی رایج در جامعه (زن یا …

ادامه