نعيمه دوستدار

نعيمه دوستدار
در ایران چهار کتاب منتشر کرده بود: یک مجموعه شعر(در انتهای کوچه پرنده)، یک مجموعه داستان(خیلی دلم می خواست) و دو کتاب کودک. نعیمه دوستدار، شاعر، داستان‌نویس و روزنامه‌نگار در زمستان ۱۳۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با رسانه‌های بیگانه و شرکت در تجمعات دستگیر شد.

مثل یک زخم عمیق، با رد روشن خون

مثل یک زخم عمیق، با رد روشن خونوقتی مأمور زنی که کنارم نشسته بود گفت سرت را بچسبان به صندلی، داشتیم می‌پیچیدیم توی بزرگراه یادگار و مقصد معلوم بود. زیر چشمی می‌توانستم درختان حاشیه بزرگراه را ببینم و حس کنم که داریم از سربالایی اوین می‌رویم بالا. جلوی در چند سرباز و مأمور دویدند جلوی ماشین و با «حاجی» که …

ادامه