سودابه اردوان

سودابه اردوان
سودابه اردوان نقاش٬ مجسمه ساز و هنرمند متولد تبریز است. از سال 1357 بعنوان پناهنده سیاسی ساکن کشور سوئد است. هنگامی که او دانشجوی ۲٣ ساله در تهران بود٬ توسط عوامل دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در سال 1360بدلیل فعالیت سیاسی دستگیر و روانه زندان شد.

يادنگاره های زندان

سودابه اردوان: شکنجه جنسی یک ابزار دیگری است برای خورد کردن زندانی. این چیزی نیست که مال الان باشد. از همان سال ۶۰ نگاهی که عمال جمهوری اسلامی و شکنجه گران بخصوص روی زن ها داشتند از این طریق همیشه فکر کردند که شکنجه بیشتری را می توانند اعمال کنند. یکی از متداول ترین چیزها این است که زندانیان سیاسی …

ادامه