بابک کسرایی

بابک کسرایی
مترجم

سند ادغام گرایش بلشویک و گرایش تروتسکیست چپ ☰ ترجمه‌ی بابک کسرایی

” متنی که می‌خوانید در نوامبر 1986 در کنفرانس ادغام گرایش بلشویک و گرایش تروتسکیست چپ (انشعابی از چپ از حزب کارگران بین‌المللی که متحد ناهوئل مورنوی فقید در آمریکا بود) تصویب شد. این سند (که اولین بار در شماره‌ی 3 نشریه‌ی 1917 در بهار 1987 منتشر شد) نشان از توافق سیاسی دو سازمان دارد و علاوه بر ابراز مواضع …

ادامه

کره شمالی به کجا می‌رود؟

مقدمه مترجم: مقاله‌ای که پیش رو دارید حدود سه سال پیش و در حالی انتشار یافته که کره شمالی تازه آزمایش هسته‌ای زیرزمینی خود را انجام داده بود و توجه رسانه‌های جهانی و البته خشم امپریالیست‌ها و بخصوص جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، را برانگیخته بود. ما آن‌را زا از این رو مناسب ترجمه یافتیم که نویسندگان مقاله که …

ادامه