امین قضائی

امین قضائی
نویسنده و فعال مارکسیسم عضو انجمن جهانی قلم.

بحثی درباره ی ناسیونالیسم

این روزها وقتی از مفهوم ملت استفاده می شود عادت بر این است که ملت را مردمی با تعلقات فرهنگی ، همبستگی های نژادی و قومی و یا تجارب تاریخی یکسان توصیف کنند. اما مللی که امروز در جغرافیای سیاسی جهان مشاهده می کنیم ، براساس پیوندهای نژادی و فرهنگی شکل نگرفته اند. این کاربرد و درک نادرست از ملت …

ادامه

فلسفه کمدی

و بدبختی ما به سادگی یک نمونه از میلیون‌ها نمونه است. این دقیقا به معنای مرگ تراژدی در هنر امروزی است. رنج ما در تضاد مرگ و زندگی به اوج خود نمی‌رسد بلکه در سلسله نامتناهی مشکلات روزمره و مسخره، به فرسودگی و خلسه تبدیل می‌شود. اجازه بدهید از تعاریف آغاز کنیم: تراژدی نمایش یک تضاد است، این تضاد در …

ادامه

ترانه های کارگری

شامل برگزیده ای از ترانه های طبقه ی کارگر طی یک قرن مبارزه است.مضمون این ترانه ها رنج و مبارزه،عشق به آزادی و دعوت به اتحاد،همگی فریاد یک طبقه است و نه چیزی که بتواند از تجارب فردی و احساسات رفیق یک هنرمند بورژوا نشات گیرد…. ترجمه و جمع آوری: امین قضایی    دانلود             …

ادامه

نان و گل سرخ

همچنانكه راه مي پيماييم و مي پيماييم در اين روز زيبا يك ميليون آشپزخانه ي تاريك يك هزار آسياب خاكستري نورافشان مي شود با خورشيدي كه ناگهان آشكار مي شود بر اين مردم كه صداي ما را مي شنوند كه مي خوانيم نان و گل سرخ، نان و گل سرخ همچنانكه راه مي پيماييم و مي پيماييم براي مردان نيز …

ادامه

چارتیسم

مقدمه­‌ی مترجم: چارتیسم اولین ظهور سیاسی و صنفی طبقه­‌ی کارگر در انگلستان صنعتی در اوایل قرن نوزدهم بود. طبقه­‌ی کارگر برای اولین خود را به عنوان یک طبقه می­شناسد و از طریق نمایندگان خود و حق رای همگانی، تلاش می­کند در بافت سیاسی جامعه سهمی ایفا کند. اما علی­رغم بازشناسی هویت این طبقه برای خویش، جنبش چارتیسم نشان می­دهد که …

ادامه

اسطوره شناسی ختنه

ختنه­‌ی دختران مستقیما انتقام از کلیتوریس و میل جنسی مستقل زنانه است و به هر قیمتی که شده باید جلوی این عمل وحشیانه را گرفت، عملی که می­تواند منجر به آسیب و مرگ کودکان شود. اما با این همه حتی برای جسورترین مبارزان با جهل و خرافه این سئوال پیش نمی­آید که اصلا خود پسران برای چه ختنه می­شوند. گویا …

ادامه