مقدمه ای بر تاریخ چپ ایران ☰ (چپ و انقلاب ۵۷)

این نوشته متن ادیت و تکمیل شده یک سخنرانی است که فایل های صوتی و تصویری آن در سایت koorosh-modaresi.com قابل دسترس هستند. این بحث در بنیاد مارکس – انگلس، که قرار بود در حزب حکمتیست چارچوبی برای ارائه بحث های آموزشی باشد، ارائه شد. بحث قرار بود در پنج جلسه انجام ارائه شود که تنها یک جلسه (جلسه اول) آن برگزار گردید.

گرچه جلسات بعدی برگزار نگردید، اما بخشی از تاریخ چپ در دوره انقلاب ۵۷ در سخنرانی دیگری، در سال ۲۰۱۱، تحت عنوان “انقلاب ۵۷ ایران، یک بررسی تحلیلی” (۱) مورد اشاره قرار گرفته است.

متن عادی نوشته<<<>>>متن پی دی اف برای دانلود‍<<<>>>صوتی و تصویری

 

دریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکیدریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکی

کوروش مدرسی

کوروش مدرسی

کورش مدرسی بنیان گذار و لیدر کنونی حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست بوده است. کورش از مقطع کنگره چهارم این حزب از رهبری حزب بدلیل بیماری فاصله گرفت.

وبلاگ
آرشیو