رشد روابط سرمایه داری در ایران ☰ مرحله گسترش

گزارشی که در پیش رو دارید به طور کلی نتیجهٔ تجربیات و مطالعات شخصی درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی دوران محمدرضاشاه است. نگارنده که نه دارای تحصیلات منظم دانشگاهی است و نه خود را به مفهوم واقعی کلمسه پژوهشگر می داند، کوشیده است مشاهدات و تجربیات خود را درباره تحولات اقتصادی یکی از حساسترین مراحل تاریخ ایران (سالهای ۵۷-۱۳۴۲) جمعبندی کرده و در دسترس علاقه مندان قرار دهد. و اگر جای جای به نظریه ها و تحلیلهای دانشمندان اشاره و استناد شده، منظور توضیح و تبیین همین مشاهدات بوده است.
اینک با نگاهی دوباره به این گزارش یادآوری این نکته را بر ذمهٔ خود می بینم که گاه به دلیل عدم توجه کافی و گاه به دلیل کسالتی که در جریان تهیه کتاب عارض شد، برخی از مطالب بسیار مهم بدون تحلیل و نتیجه گیری اساسی رها شده و ناتمام باقی مانده اند. مثلا در مورد «سرمایه داری وابسته» با اینکه نظریات اصلی صاحب نظران خارجی و برخی از عقاید نویسندگان داخلی نقل شده، اما مغایرت این نظریات با تحلیل علمی از سرمایه داری، به مثابه یک نظام مشخص اقتصادی و اجتماعی، و به ویژه زیانهایی که از نوع تحلیل و برداشت متوجه مبارزات مردم ایران گردید مورد بررسی قرار نگرفته است. و یا به چگونگی تأثیرگذاری استبداد آسیائی («نظام آسیائی») بر سیر تحولات سرمایه داری ایران به طور سطحی و گذرا توجه شده است. و از همه مهمتر بررسی لایههای سرمایه داری در ایران، علل ضعف سرمایه داری ایران و بحث بر سر سرمایه داری سنتی (که خاستگاه عمده و اصلی سرمایه داری ایران و تنها لایه ایست که از ایدئولوژی معتبر و با سابقه ای برخوردار بوده و در نتیجه شناخت . ویژگیهای آن و روابطش با لایه های دیگر در سیر تحولات آینده نقش اساسی دارد مورد توجه چندانی واقع نشده است

دانلود کتاب : رشد روابط سرمایه داری در ایران

محمدرضا سوداگر

محمدرضا سوداگر

محمد رضا سوداگر از پژوهش گران و نظريه پردازان و مترجمان كم تر شناخته شده ي جامعه ي ايران بود. وي در زمينه ي مباني و مباحث اقتصاد سياسي آثار در خور توجهي نوشته و ترجمه كرده است. كتاب رشد روابط سرمايه داري در ايران سال هاي 1304 تا 1340 و رشد و بسط روابط سرمايه داري در ايران سال هاي 1341 تا 1357از جمله آثار خواندني وي به شمار مي رود...

آرشیو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.