تاریخ انقلاب روسیه – سری کامل

در دو ماه اول ١٩١٧ روسيه هنوز يک کشور سلطنتی بود و رومانوف ها بر آن حکومت می کردند. هشت ماه بعد بلشويک ها سکان کشور را به دست گرفتند. در آغاز سال کمتر کسی آنان را می شناخت، و رهبرانشان هنگامی که به قدرت رسيدند، هنوز به جرم خيانت به کشور تحت تعقيب بودند. چرخش چنين سريع ديگری در تاريخ نمی توان يافت- به ويژه اگر به خاطر داشته باشيد که اين چرخش صدوپنجاه ميليون انسان را دربر می گرفت. روشن است که حوادث سال ١٩١٧، هر ط􏰀ور که درباره شان فکر کنيد، در خور مطالعه هستند. تاريخ هر انقلاب، مثل هر تاريخ ديگری، بايد پيش از هر چيز شرح دهد که چه رخ داد و چگونه. اما اين به تنهائی کافی نيست. از همان شرح و تفصيل بايد معلوم 􏰀شود که چرا آن ط􏰀􏰀ور رخ داد و نه به ط􏰀􏰀ور ديگر. حوادث را نه می توان يک سلسله ماجرا انگاشت، و نه می توان آن ها را بر ريسمان برخی اخلاقيات از پيش ساخته به رشته در آورد. حوادث بايد تابع 􏰀قوانين خود باشند. کشف اين قوانين وظيفه ی مؤلف است. بارزترين خصوصيت هر انقلاب همانا مداخله ی مستقيم توده ها در حوادث تاريخی است. در ادوار عادی، دولت، چه سلطنتی باشد و چه دموکراتيک، خود را به سطح مافوق ملت ارتقاء می دهد، و آن گاه 􏰀تاريخ به دست متخصصان اين حرفه پادشاهان، وزرا، بوروکرات ها، وک􏰀􏰀􏰀لای مجلس، و روزنامه نگاران- ساخته می شود. اما در لحظ􏰀ات حساس، هنگامی که نظ􏰀ام کهن برای توده ها تحمل ناپذير می شود، توده ها موانعی را که از صحنه ی سياست دور نگاهشان می داشت درهم می شکنند، نماين􏰀دگان سنتی خود را به کنار می روبند، و با مداخله ی خود نخستين پايه های رژيم تازه را پی می ريزند. خوبی يا بدی اين ام􏰀ر را به قضاوت اخلاقي􏰀ونو واگذار می کنيم. ما خود، واقعيات را همان طور در نظر می گيريم که در جريان عينی تکامل به ما داده شده اند. تاريخ هر انقلاب برای ما پيش از هر چيز تاريخ ورود قهرآميز توده ها به عرضه ی حاکميت بر سرنوشت خويشتن است.

دریافت کتاب تاریخ انقلاب روسیه

جلد اول از صفحه ۱ تا ۷۴۰ جلد دوم از صفحه ۱ تا ۵۲۰ جلد سوم از صفحه ۱ تا ۶۳۸

دریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکیدریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکی

لئون تروتسکی

لئون تروتسکی

لئون داویدوویچ تروتسکی (به روسی: Лев Дави́дович Тро́цкий) انقلابی بلشویک و متفکر مارکسیست اهل روسیه بود.

در اوایل تشکیل اتحاد شوروی، تروتسکی که چهره‌ای تأثیرگذار و بانفوذ به حساب می‌آمد به عنوان کمیسر خلق برای روابط خارجی انتخاب شد. پس از آن ارتش سرخ شوروی را بنیان گذاشته و خود به فرماندهی آن درآمد. وی همچنین یکی از اولین اعضای دفتر سیاسی بود. به‌خاطر کشمکش‌هایی که در دههٔ ۱۹۲۰ میان تروتسکی و استالین، بر سر قدرت و نحوه اداره حکومت، وجود داشت، تروتسکی از حزب کمونیست روسیه اخراج و از اتحاد شوروی تبعید شد.
او در ۱۹۴۰ در مکزیک توسط یکی از ماموران ان.کا.وِ.دِ به قتل رسید. ایده‌های تروتسکی تشکیل‌دهندهٔ پایه و اساس تئوری تروتسکیسم است. او قدی متوسط و هیکلی نسبتآ لاغر با شانه‌های پهن داشت پیشانی بلند و موهای سیاه اشفته چشمان نافذ و مکار در پشت عینک پنسی مخصوص معلمان، لبهای کلفت زیر سبیلهایی که دایماً با انها بازی و یک ریش نوک تیز و دست‌های سفید با ناخنهای تمیز قیافه او را مجسم می‌سازد. لباسش ساده وتمیز بود. اغلب کت چرمی می پوشیدوکاسکت نظامی به سر می‌گذاشت وقیافه اش شبیه رانندگان اعیان و اشراف بود. سخنران ماهری بود و شنودگان را با زیر و بم صدایش به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد.

وبلاگ
آرشیو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *